Huis in Turkije, Alanya kopen?: hier is erkend makelaardij

Kopen van een villa in Turkije,woning in Alanya,grondstuk Turkije of een investering in Alanya,Antalya,Side,Belek,Kusadasi,Bodrum. Wij vinden uw droomhuis. U leeft maar een keer.Wij tonen u waar.

Wij hebben een zeer breed aanbod van woningen zoals appartementen en villa`s in en rondom Alanya, Turkije. Als u wilt wonen in Turkije of een vakantiehuis wlt kopen dan zijn wij de makelaar voor u.. Wij bieden klanten gegarandeerde inschrijving in het kadaster (Tapu).
 Vragen / Antwoorden
   
  Stopt het omzetten van de Tapu ?

De Turkse regering heeft de wet voor het omzetten van de Tapu ingevoerd. De overheid had beslist de Tapu van „Kat Irtifaki „(notarieel gedeeltebezit) op „Kat Mülkiyeti „(echt gedeeltebezit) om te zetten.
Tijdens de uitvoering van de wet werd vastgesteld dat het niet mogelijk was om deze omzetting met de gehele woongemeenschap door te voeren. Nu is het mogelijk voor iedere eigenaar zijn Tapu om te laten zetten. Voor de omzettýng op „Kat Mülkiyet“ moet in ieder geval de „Iskan“ (woonvergunning) getoond worden.

  Moet ik een verblijfsvergunning hebben? Hoe kom ik er aan?

Een verblijfsvergunning is niet persé nodig. De eerste drie maanden kun je ook zonder verblijfsvergunning hier verblijven. Als u daarna besluit langer te willen blijven, kunt u er een aanvragen bij de plaatselijke vreemdelingendienst. Daarvoor hebt u een kopie van uw paspoort, uw woonadres, een Turks bankrekeningnummer, waarop een bepaald bedrag moet staan (de hoogte hangt af van de duur van de periode) en een belastingnummer nodig. Dit kunt u bij het belastingkantoor aanvragen en gelijk meenemen. Ook heeft u 5 pasfoto's nodig. De kosten van de verblijfsvergunning zijn afhankelijk van de geldigheidsduur.

Een verblijfsvergunning kan voor één of twee jaar aangevraagd worden. Wij helpen onze klanten bij de aanvraagprocedure.

In de volgende situaties heeft u een verblijfsvergunning nodig: voor een telefoonaansluiting, voor internet, voor aankoop van een auto, bij het afsluiten van een verzekering.

  Zijn er scholen en ziekenhuizen in de buurt?

Scholen: overal in de stad en in de plaatsen in de buurt zijn scholen. Men kan kiezen tussen privé- en staatsscholen. De staatsscholen zijn gratis. Schoolplicht is er tot de 8ste klas, maar men kan de school volgen tot de 12de klas; daarna kan men zich voor de universiteit inschrijven. De lessen zijn in het Turks; internationale scholen zijn er in Alanya niet.

Ziekenhuizen: er is een staatsziekenhuis, een universitair ziekenhuis, twee privé ziekenhuizen en verschillende artsenpraktijken, die commercieel werken, maar altijd samen met een ziekenhuis. Ook in deze praktijken werken goed opgeleide artsen. De werkwijze is hier anders dan in Nederland, maar zeker zo goed. De artsen spreken over het algemeen zeer goed Duits of Engels.

  Was is een Tapu?

Een Tapu is eigenlijk een afschrift van het kadaster, het eigendomsbewijs van uw woning. Een goede registratie in het kadaster is ons grondprincipe. We bekijken of degene die aan u verkopen wil ook werkelijk de eigenaar is, of er hypotheek rust op het eigendom of andere schulden of belastingachterstanden. Als u wilt zien hoe een tapu er uit ziet, kunt u een voorbeeld op onze website www.al-active.com bekijken.

  Was is het voordeel van aankoop van onroerend goed in Turkije?

Afgezien van het gunstige klimaat aan de Turkse Rivièra en de gastvrijheid van de Turken, zijn ook de kosten van levensonderhoud lager dan in Nederland. Bovendien investeert men hier met een woningaankoop in de toekomst. De kosten zijn gunstig en men kan in de loop van de tijd een prijsstijging van 10 tot 20% verwachten. Bovendien heb je in Turkije de mogelijkheid om uw woning goed te verhuren. 

  Verhuur van uw woning. Wat kan ik aan huur vragen?

De huurprijs is afhankelijk van een paar factoren:

   * Ligging van de woning
    * Grootte en staat van onderhoud
   * Jaargetijde

Een grote woning of een vrijstaand huis kan men 's zomers voor 500 tot 1000 € verhuren. Van belang is hierbij vooral de ligging en het uitzicht. Een "gewone" woning in de stad kan men voor 350 tot 500 € per maand verhuren.

Als u een woning wilt verhuren, moet u dat bij de gemeente aangeven. Wanneer u meer dan 1600 ytl per jaar aan huur ontvangt, moet u over het meerdere belasting betalen.

  Waarom moet ik gebruik maken van een gelicenseerde makelaar?

De Turkse wet schrijft sinds begin 2004 voor dat alle makelaars gelicenseerd moeten zijn. De licensie krijgt men door een cursus met afsluitend examen bij de Kamer van koophandel. Dat garandeert u een gewetensvolle en deskundige begeleiding, die op uw individuele behoefte is afgestemd en een werkwijze conform het Turkse rechtssysteem, wat u zekerheid biedt. Dat betekent dat bij een gelicenseerde firma alle zekerheden geboden worden om de koop van een woning zonder problemen te laten verlopen.

Dit gaat de Turkse staat en ook Active zeer ter harte. Want Active is een van de eerste makelaars, die het TSE certificaat gehaald heeft. Dat certificaat geeft u rechtszekerheid en garandeert de makelaardij standaard in Turkije.

Helaas zijn er nog steeds makelaars, die huizen als pakjes boter willen verkopen. Ze geven veel geld uit voor de inrichting van een kantoor. Alles ziet er goed uit en men denkt dan ook een afspraak met een echte makelaar gemaakt te hebben. Pas later blijkt dat de zakenman vier weken daarvoor nog groenteboer was. Dan is het te laat en heeft men teveel betaald of er zijn andere problemen en er is niemand meer om ze op te lossen.

Een gelicenseerd bedrijf zal u van begin tot de daadwerkelijke koop begeleiden en ook nog na de aankoop er voor u zijn.

  Heb ik een advocaat nodig die de wettelijke procedure controleert?

Als u uw onroerend goed verwerft via een gelicenseerde makelaar is een advocaat niet persé nodig, omdat zo'n makelaar alle controles uitvoert die nodig zijn bij aankoop: wie is eigenaar, zijn er schulden en kadasterregistratie.
Als u wilt kopen bij een niet gelicenseerde makelaar en er geen goed gevoel bij hebt, dan is het aan te bevelen met een advocaat over de aankoop te spreken.

Binnenkort wordt er in Turkije een electronisch systeem bij het Tapu-buro in gebruik genomen.
De waarde van de woning, die door de betreffende gemeente vastgesteld is wordt bij het Tapuburo in de PC opgeslagen. Als een makelaar de echte waarde van een woning niet aangeeft, om minder belasting te betalen, wordt dit meteen vastgesteld. De waarde wordt vaak te laag opgegeven. Als de waarde nu niet correct opgegeven wordt, kunnen de beambten dit op het Tapuburo meteen zien en kan de niet serieuze makelaar ter plekke aangehouden worden.

  Welke service biedt een makelaar en tegen welke kosten?

De service die een firma levert en de kosten ervan zijn per firma verschillend. Al-active levert u de volgende service:
 
Transfer vlieghaven – Alanya  per rit 50,-- €
Standaardbeheer van uw huis:
   appartement per jaar 300,-- €
   Villa per jaar 400,-- €
Schoonmaakster: per dag
   appartement 30,-- €
   Duplexwoning 40,-- €
   Villa 50,-- €

Vertaalkosten door een beëdigde tolk: kosten naar omvang van de vertaling

Technische service kosten naar gelang omvang en materiaal

Wilt u van een servicegebruik maken die hier niet vermeld staat, dan kunt u zich gerust tot ons bedrijf richten. Ook kunt u op onze website www.al-active.com  zien welke service we nog meer aanbieden.
 

  Welke belasting moet ik bij aankoop betalen?

Bij de aankoop moet eenmalig een grondaankoopbelasting van 4% betaald worden. Deze belasting hangt af van de ingebrachte waarde en ligging van het object.

  Wat zijn de bijkomende kosten bij aankoop van onroerend goed?

Buiten de eenmalige belasting voor grondaankoop zijn er de volgende eenmalige kosten:
 
Deze kosten zijn:
Administratiekosten:
Administratiekosten: de voorbereidings- en aanmeldingskoste 280,-- €
Beëdigde tolk:
Beëdigde tolk: Deze is wettelijk voorgeschreven 50,-- €
Notariskosten:
Notariskosten: om het voor u makkelijker te maken nemen wij de
werkzaamheden voor de notarisvolmacht van u over
vanaf 70.-- €
Militaire Aanmelding:
Aanmelding bij de militaire afdeling in Izmir vanaf 30,-- €

Als u uw woning bij ons koopt helpen we u bij het verkrijgen van uw belastingnummer bij het belastingkantoor, opening van een bankrekening enz. Deze service verlenen we dan gratis.

 
Verder komen er nog jaarlijkse kosten bij. Hiertoe behoren:
Telefoon:
Telefoonaansluiting (eenmalig) 5,-- €
Maandelijkse abonnementskosten 7,-- €
Stroom:
Eenmalige aanmelding bij nieuwbouw / Eerste afname vanaf 500,-- €
Overschrijven op uw naam vanaf 80,-- €
Water:
Eenmalige aanmelding bij nieuwbouw / Eerste afname vanaf 300,-- €
Overschrijven op uw naam vanaf 70,-- €
Al-Active Manage- & Objektservice per jaar:
Appartement 300,-- €
Villa 400,-- €

Bovenstaande kosten kunnen verschillen per firma. Bovenstaande kosten betreffen alleen Al-active.
 

  Moet ik ook Turks leren? Hoe kan ik de taal leren?

Het is niet echt nodig de Turkse taal te leren. Hier spreekt men verschillende talen, waaronder ook Duits. Zeer veel jonge Turken spreken ook goed Engels. Toch is het aan te bevelen om iets van de taal te leren, niet alleen voor het praatje met de buren of voor de boodschappen (die men ook kan doen door het artikel aan te wijzen) maar ook voor uzelf. Het maakt het leven hier makkelijker en beter te begrijpen en het is ook leuk om de eerste woordjes bij vrienden en bekenden uit te proberen. Er zijn meer mogelijkheden om de taal te leren, bijvoorbeeld hier bij het Tömerinstituut, waar u meteen in het Turks wordt aangesproken; eenmaal eraan gewend, schijnt het leerproces toch snel te gaan.

Ook bij de Learn Factory, welke door een Duitser is opgezet, kunt u terecht. Tijdens deze cursus gaat u onder begeleiding van uw docent boodschappen doen, compleet in het Turks. Uw docent let op! Geen handen-en-voetenwerk. LearnFactory heeft het plan uit te breiden en voor kinderen een school te openen, zodat als u met uw schoolplichtige kinderen in Turkije, Alanya wil gaan wonen, uw kinderen in eigen en Turkse taal onderwijs krijgen.

  Kan men online-bankieren? Waar kan ik terecht en wie biedt deze service aan?

Onder de vele banken in Turkije treft men ook internationale banken. Deze bieden ook online-bankieren aan. De overschrijvingskosten verschillen van bank tot bank, maar bedragen ongeveer 15,- € per overschrijving. Natuurlijk moet u bij deze bank een rekening hebben lopen. De peroonlijke code krijgt u via de bank.

  Hoe kan ik een auto kopen?

Om in Turkije een auto te kunnen kopen moet over een verblijfsvergunning bechikken. U krijgt dan een speciaal kenteken (MA). U hoeft geen Turks rijbewijs te hebben; u kunt met uw Nederlands rijbewijs hier ½ jaar rijden. De kosten voor een fullcascoverzekering hangen af van het type auto dat u heeft. Voor een SUV Jeep betaalt u ongeveer 1500,- YTL per jaar, nu ongeveer 800,- €.

  Zijn er ook ziektekostenverzekeringen?

In Turkije kunt ook een partikuliere ziektekostenverzekering nemen. De kosten hangen af van het pakket dat u neemt. Een basisverzekering waarbij alleen de ziekenhuisopname bij een ongeval vergoed wordt, kost ongeveer 450,- YTL per jaar, dat is nu ca. 250,- €. Een verzekering voor de specialist en medicijnvergoeding kost ongeveer 1200 YTL per jaar, nu ca. 650,-€ en als u ook de tandarts in uw pakket wilt, kost dat 1300 YTL,- per jaar, dat is nu ca.720,- € . De bedragen worden jaarlijks betaald, maar men kan ook een maandelijkse rekening krijgen. Verder zijn de kosten va de verschillende maatschappijen ook nog onderling verschillend. Als u een tandartsbehandeling nodig hebt, bijvoorbeeld voor een controle en u heeft hier geen verzekering voor, dan moet u rekenen op 40,- YTL (ca. 22 €,-) aan kosten. Ook de kosten voor de oogarts of opticien zijn hier gunstiger dan in Europa.

  Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn ziektenkosten in Turkije 100% gedekt zijn?

Tussen de landen van de Europese Unie is er een overeenstemming bereikt over sociale voorzieningen die de medische behandelingen regelen die tussen elk land kan worden verkregen. De gepensioneerden, die niet in hun eigen land leven maar in een ander land van de Europese Unie, hebben zo recht op medische behandeling. U moet weten dat u op dit systeem niet kunt terugvallen terwijl u in Turkije bent. U moet ervoor zorgen dat u de juiste zorgverzekering heeft naar uw medische behoeften.

Turkse burgers die de Europese Gemeenschap ingaan moeten een medische verzekering hebben. Daarom zijn deze zelfde regels van toepassing op burgers die van de EU Turkije ingaan; u moet een adequate medische verzekering voor uw behoeften hebben terwijl u in Turkije verblijft.

Daarom adviseren wij altijd onze klanten dat zij privé een buitenlandse gezondheidsverzekering moeten afsluiten. Dit zou gedaan moeten worden om aan de individuele behoeften en aan de eigen risico's (chronische ziekten) te voldoen. Ga na bij uw zorg verzekerings maatschappij over de voordelen die op u van toepassing zijn om er zo voor te zorgen dat u volledig beschermd bent wanneer u in Turkije verblijft.

  Hoe en waar kan ik water en stroom aanmelden? Aan wie moet ik de rekening betalen?

Stroom wordt aangemeld bij de plaatselijke energiemaatschappij (Tedaþ). Kosten voor de eerste aanmelding zijn ca. 300,- € Daarna betaalt u maandelijks een rekening over de door u gebruikte stroom.

Water meldt u aan bij de gemeente. Kosten voor de eerste aanmelding zijn ca. 200,- €. De waterrekening komt eens in de twee maanden. In Turkije is centrale verwarming, zoals we die in Europa kennen, nog niet zo bekend. In oudere huizen gebruikt men zelfs nog een ovenkachel, die met hout of kolen wordt gestookt.
Verder is er ook de mogelijkheid om gasverwarming te nemen in de vorm van een mobiele gasoven. Huizen met centrale gasovens zijn er niet. Een andere mogelijkheid is om elektrisch te verwarmen. In de nieuwere huizen wordt via de airco ook verwarmd. Ook hierbij staat de techniek niet stil. Er zijn al marmerelementen die als verwarmingselement ingebouwd kunnen worden. Ze worden met stroom aangedreven. Deze zijn wel war duurder in aanschaf (ca. 250,- € per element) maar zeer energiezuinig in gebruik.

  Hoe moet ik de stroom- en waterrekeningen betalen?

Met uw stroom-en waterrekening gaat u naar de bank, waar de rekening betaald wordt. Op de rekening staan de namen van de banken waar u heen kunt gaan en op welke dagen deze geopend zijn.

Voor gas betaalt u niet op deze wijze. Uw gas dat u maandelijks nodig heeft, bestelt u bij de 'gasman' en rekent bij aflevering van de gasfles meteen af. Voor de gasfornuis heeft u een gasfles nodig van 25 liter en betaalt daarvoor 40 YTL (ca. 22 €,- ).

Als u erg veel kookt doet u 6-8 maanden met zo'n gasfles.

De stroom-en waterkosten zijn i.v.m.Europa erg gunstig.

  Is er internet, vaste telefoon en mobiele telefoon mogelijk?

Telefoon-en faxansluiting over het vaste net wordt bij de plaatselijke telefoonmaatschappij aangemeld. Kosten voor de eerste aansluiting zijn ca. 7,- € en de maandelijkse abonnementskosten zijn 5,- € plus natuurlijk uw gesprekskosten.

Het kopen van een mobiele telefoon kan met abonnement of met een prepaid-card. De kosten verschillen hier net zoveel van de Europese en hangen af van de telefoonmaatschappij en uw verbruik. Vergeleken met Europa zijn de abonnementskosten toch zeer gunstig.

Ook internet kan hier aangemeld worden. Net als de mobiele telefoon, wordt deze bij een telefoonmaatschappij aangevraagd. Ook hier zijn de kosten afhankelijk van uw wensen. U kunt een ADSL aansluiting aanvragen voor 24 uur internetgebruik voor ca. 50,-YTL per maand, dat is nu ca. 30,- €

Er zijn ook kleinere pakketten te koop. Besef wel dat voor de aanmelding van zo'n abonnement ook een verblijfsvergunning vereist is.

  Wat voor openbaar vervoer is er? Hoe kan ik op het vliegveld komen?

Tussen Alanya en Antalya rijden bussen vanaf 07.00 uur 's morgens. De laatste bus richting Antalya gaat om 23.00 uur vanaf het busstation in Alanya. Met de bus (14 YTL) bent u 2 a 2,5 uur onderweg tot het busstation in Antalya waarna u de shuttle bus of taxi naar het vliegveld kunt nemen. Elk half uur rijdt er een bus richting Antalya. U kunt ook een taxi naar het vliegveld nemen vanaf 60,- € per rit.

Het openbaar vervoer in de stad is ook erg goed. Elke 10-15 mýnuten kunt u vertrekken. De stadsbussen rijden van 06.30 uur tot 24.00 uur. In het hoogseizoen rijden ze ook tot 02.00 uur. Ze hebben digitale nummers of plakkaten voor het raam waarop de bestemming staat. U kunt ook de traditionele dolmusjes nog zien rijden (letterlijk: volle busjes); de verschillende kleuren geven de verschillende bestemmingen aan.

  Waar en hoe kan ik een auto, motor of scooter huren?

Er zijn veel mogelijkheden om een auto, motor of scooter te huren.De prijzen zijn nogal gevarieerd en de voertuigen moeten eerst goed beoordeeld worden voor u huurt. De meeste prijzen zijn exclusief verzekering, dus die prijs komt er nog bij. Voor motor- en scooterrijders geldt een helmplicht en ze moeten beschikken over een motorrijbewijs.

  Zijn er landen -verenigingen of- clubs?

In het gemeentehuis is er aanspreekpunt voor buitenlanders. Daar kan men informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden en de kontaktpersonen achterhalen van de verscheidene nationaliteiten. Ook wanneer men samenkomt en waar.

  Hoe zijn de kosten van levensonderhoud in Turkije?

De kosten van levensonderhoud zijn vergeleken met Europa laag, dus zeer gunstig. Men kan hier ook alles kopen wat er in Europa te koop is. Men kan zeer goed eten in de restaurants. Er zijn veel Turkse restaurants die een goede kwaliteit-prijsverhouding hebben. Maar u hoeft het Europees eten niet te missen. Er zijn voldoende goede internationale restaurants.
Ook voor het inkopen doen zijn er voldoende mogelijkheden: van de kleine buurt-super tot de Migros supermarkt. De supermarkten zijn gemiddeld tot 21.30 uur open, ook op zondag. In de zomermaanden sluiten ze tussen 22.00 en 23.00 uur. Veel van de buurt-supers zijn de hele nacht open, zodat u ook midden in de nacht nog wat kleine inkopen kunt doen. Inkopen doen kunt u zo duur of goedkoop maken als u wilt. U hoeft dus niets te missen, hoogstens moet u zich een beetje aanpassen en wat omschakelen.
 

  Hoe is de koopprocedure in Turkije?


Voor de koop van onroerend goed wordt een koopverdrag gesloten en schriftelijk vastgelegd; 20% van de koopprijs wordt dan aanbetaald.

De koper geeft de firma notariële volmacht om daarmee alle benodigde aanmeldingen en inschrijvingen zoals belastingnummer, stroom- en wateraanmelding, telefoonaanmelding en inschrijving in het kadaster in naam van de koper uit te voeren.

Aanvragen van overschrijving van het eigendom bij het kadaster (Tapukantoor)

Inschrijving bij het kadaster (eigendomsbewijs-tapu). Hiervoor zijn nodig:

voor de koper:
   2 recente pasfotos
   2 kopiëen van het paspoort
   Het huidige adres in het vaderland en de naam van de vader
   Belastingnummer

Voor de verkoper:
   1 recente pasfoto
   2 kopiëen van het paspoort
   Adres
   Belastingnummer

Daarna wordt officieel ingeschreven in het tapuregister. Een (wettelijk voorgeschreven) vertaler Nederlands stelt het protocol vast en legt u mondeling uit welke eigenschappen uw woning heeft. Dan ontvangt u uw eigendomsbewijs (tapu). Op verzoek kan het tapu ook schriftelijk vertaald worden.

Pas na de officiële inschrijving bij het kadaster (tapubureau) bent u er zeker van dat u de nieuwe eigenaar bent.
 

  Hoe is de winter aan de Turkse Rivièra?

De winter aan de Turkse Rivièra is mild. Er zijn al vele Europeanen die juist vanwege de milde winters hier in de regio komen wonen -of voor een overwinteringsvakantie of om er permanent te wonen. Tot eind december kan men rekenen op temperaturen van 18 -20 graden. Februari is met ca. 10-14 graden de koudste maand. De periode vanaf midden oktober tot maart -april is de 'regentijd', de eigenlijke winter.

  Hoe staat het met de valuta-koers?

Omdat de koers nooit vaststaat, moet men vóór de reis kijken welke koers de banken hanteren. Ook moet men niet in Nederland, maar in Turkije geld wisselen; het beste is het om het te wisselen in de plaats waar u vertoeft. Er zijn overal voldoende kleine wisselkantoren, die de meest gunstige koers rekenen. Veel kan ook in euro's betaald worden. Daarom is het ook niet nodig om op het vliegveld al geld te wisselen.

  Hoe zijn de prijzen van huizen vergeleken met die van Spanje of Bulgarije?

De prijzen van huizen in Turkije zijn vergeleken met die van Spanje erg gunstig.
Ook de prijzen in Bulgarije liggen beduidend hoger.

  Zijn er ook bestemmimgsplannen en zo ja, waar kan ik die inzien?

In elke regio of plaats is er een bestemmingplan. Als u deze wilt inzien, kan men zich wenden tot de gemeente of het kadaster.

  Wordt mijn pensioen uit Europa ook nog belast in Turkije ?

Nee,
uw pensioen wordt in uw thuisland al belast. U hoeft geen extra belasting op uw pensioen te betalen.

  Wat zijn de tarieven van ambachtslieden?

Vooraf is het tarief niet vast te stellen. Het hangt ervan af wat u wil laten uitvoeren. Afhankelijk van de grootte van de opdracht, het materiaal dat u kiest en het aantal uren werk dat daarvoor nodig is, wordt een prijs berekend. Een mogelijkheid is om al het materiaal van tevoren te calculeren en dan samen met de uitvoerder een totaalprijs op te maken.

  Waar parkeer iik mijn auto bij langere afwezigheid goedkoop?

Zoekt u een goedkope parkeerplaats in de buurt van het vliegveld waar u uw auto voor langere tijd kan laten staan?

Interessante informatie hierover vindt u bij de firma Park-and-fly-Antalya
Tel.: 0090 242 463 16 21, 0090 538 270 83 72
Email: info@park-and-fly-antalya.com
Internet: www.park-and-fly-antalya.com

 Copyright © 2003 - 2018  - Active Vastgoed  Alanya / Turkije   |  Impressum  |  SiteMap

Start Seite Top Zurück kontakt