Huis in Turkije, Alanya kopen?: hier is erkend makelaardij

Kopen van een villa in Turkije,woning in Alanya,grondstuk Turkije of een investering in Alanya,Antalya,Side,Belek,Kusadasi,Bodrum. Wij vinden uw droomhuis. U leeft maar een keer.Wij tonen u waar.

Wij hebben een zeer breed aanbod van woningen zoals appartementen en villa`s in en rondom Alanya, Turkije. Als u wilt wonen in Turkije of een vakantiehuis wlt kopen dan zijn wij de makelaar voor u.. Wij bieden klanten gegarandeerde inschrijving in het kadaster (Tapu).
 

 
 » InvesterIngen In TurkIje


U als investeerder zoekt zekerheid en optimale winst voor uw investering|.Wij van Active Immobilien bieden u uitvoerig en individueel financieel advies omtrent investeringen in Turkije. Gun uzelf een blik in ons investeringsprogramma en ontvang geheime tips die naar optimale investeingen leiden.

 
 
 

 
  Waarom juist In onroerend goed in Turkije Investeren?


onroerend goed geldt als toekomstzekere beleggingsvorm

tussen 1998 en 2004 vloeide al meer als 8,4 Mrd. Euro naar de onroerend goedmarkt van Oost-Europa

voortdurende waardestijging van 15 – 20 % per jaar

stijgende vraag naar onroerend goed op grond van groeiende verzekerings- en pensioenskassen

groeiend Europese bedrijfsvestigingen

Door de voortdurende gesprekken over de toetreding van Turkije tot de Europese gemeenschap krijgt Turkije nu een opleving. De bovengenoemde kenmerken zijn al lang door talrijke buitenlandse investeerders ontdekt. Juist in de onroerend goedmarkt laat Turkije een groei van belangstellenden zien. Veel streken hebben de top van de onroerend goed markt bereikt, waarbij de prijzen nog steeds betaalbaar zijn. De situatie is vergelijkbaar met Spanje 15 tot 20 jaar geleden.

De economische integratie tussen Turkije en de Eu is dankzij de Douaneunie, die nu bijna 10 jaar bestaat, voortgeschreden. Turkije is het enige land, dat voor de toetreding een douaneunie met de EU heeft. De EU heeft een groot aandeel in de investeringen in Turkije en is ook een van de belangrijkste handelspartners van het land.

De voortgang in het toetredingsproces, begeleid door belangrijke struktuurhervormingen in de Turkse economie, zal meer buitenlandse investeerders aanspreken, hetgeen zich positief zal weerspiegelen in de economische betrekkingen tussen Turkije en de EU.

Het grootste kapitaal van Turkije is haar jonge en goed opgeleide arbeidskracht. Turkije heeft een leidende positie bij het uitsturen van studenten naar het buitenland voor hogere opleidingen, de USA inbegrepen. Wereldwijd staat Turkije op dit gebied op de vijfde plaats. Men gaat er vanuit dat dit wezenlijk bijdraagt aan de verbetering van de mogelijkheden, niet alleen in Turkije, maar in de hele regio. Een land met 72 miljoen inwoners, met een inkomen per hoofd van 4172 US-dollar in het laatste jaar is een aanzienlijke markt voor iedere multinationale onderneming.
 

Terug   

 
 

 
  Waarom juist in Turkije investeren, aan de Turkse Riviera?

 
Turkije is een van de geliefste vakantieoorden voor Europese toeristen. Waren het voorheen vooral Duitse toeristen die vakantie aan de Turkse Riviera hielden, ondertussen komen ze vanuit heel Europa naar de stranden tussen Izmir en Anamur. Een bestemming heeft zich in ieder geval laten zien: Alanya is de populairste vakantieplaats voor Europeanen. Het is ook niet zo verwonderlijk als je nagaat dat de meesten hier Duits of Engels spreken. Ook de Scandinavische talen hoort men steeds meer. Bovendien biedt de Turkse Riviera ook nu nog de beste mogelijkheden voor lukratieve investeringen, want voor vele mogelijkheden kan deze regio nog ontwikkeld worden. Hieronder enkele redenen waarom het voor u wellicht ook zinvol kan zijn om te investeren:

in een land investeren waar 16 miljoen toeristen van het zomerseizoen genieten

300 dagen zon aan de Middellandse zee en een mild klimaat door het hele jaar heen

4 verschilende klimaatzone's waarin zomer- en wintertoerisme aangeboden wordt

cultureel aanbod zover het oog reikt

gemakkelijke bereikbaarheid door korte vliegtijden

in dit land is het woord gastvrijheid uitgevonden

ideale ligging om de Russische, Centraal Aziatische en Midden -Oostenmarkt te bereiken

attraktieve markt

gekwalificeerde arbeidskrachten met lage lonen

dynamische economie

grote en stabiele groei

gunstige produktiemogelijkheden

een zeer goed ontwikkelde infrastruktuur

een zeer liberaal investeringsklimaat (100% buitenlandse deelname is mogelijk, zelfde rechten als binnenlandse investeerders

een goede investeringsbevordering

4,6 miljard us dollar werd in 2004 door Europeanen geinvesteerd

9606 buitenlandse bedrijven in Turkije

daarvan bereikten 1590 bedrijven met een aandeel van 17% de eerste plaats

Daimler-Chrysler, Volkswagen, Bayer, Allianz, Metro, Wella, Dr. Oetker, BASF, MAN, Bosch, Siemens, Phillips, Migros, Axa Versicherungen, Fortis Bank, Ikea, Opel, Vodafon , Dresdner Bank , Deutsche Bank, Westdeutsche Landesbank und Nordstern hebben de mogelijkheden al gezien.

Turkije bloeit op door de EU toetredingsonderhandelingen.

geringe onderhoudskosten, ca 30% in vergelijking met Nederland.

de meeste in Alanya wonende Europeanen, meer dan 10.000 hebben al een woning gekocht

veelzijdige investeringsgebieden (meest geliefd zijn bouw, onroerend goed handel, personeelsdiensten, telecommunicatie, onderwijs en toerisme

buitenlands kapitaal kan op een bank belegd worden

vrije koop van aandelen op de beurs is mogelijk

elke vorm van bedrijfsvorming is mogelijk

verlaging van de omzetbelasting voor buitenlandse investeerders tot 40%

lage vennootschapsbelasting

investeringsvrijheid (geen toestemming vooraf nodig)

bescherming tegen onteigening (buitenlandse investeringen kunnen niet genationaliseerd worden)

gratis geldtransfer voor winstbedragen etc.

rechtsgedingen bij internationale rechtbanken

aanstellen van buitenlands personeel toegestaan

koop van onroerend goed door rechtspersonen is vrij
 

Terug   

 
 

 
  Een bedrijf beginnen in Turkije

 
In Turkije zijn alle bedrijfsvormen toegestaan. Bij de oprichting van een NV (naamloze vennootschap) is een minimumkapitaal van 50.000 YTL vereist en bij oprichting van een BV (besloten vennootschap) 5.000 YTL.


Om een bedrijf op te richten zijn slechts enkele, niet bureaukratische stappen vereist.

notariele vastlegging van vennootschapsovereenkomst

aanvraag bij het handelsregister

oprichtingsformulier

schriftelijke verklaring

openbaar maken van de bedrijfsoprichting in de handelsregisterkrant

Het handelsregister stuurt alle noodzakelijke gegevens door naar de beterffende instanties zoals

staatssekretariaat voor de schatkamer

belastingkantoor

arbeidsagentschap

Buro soziale verzekeringen

Kamer voor industrie en handel

„Het juiste tijdstip is het halve succes"!


Al in 2003 werd er voor 4.6 Milliard US Dollar door Europese investeerders geinvesteerd. Eind 2004 waren er al 9.606 buitenlandse bedrijven in Turkije aktief. Overwegend zijn de Europese bedrijven aktief in de dienstverlenende sektor en in de industrie. Ze investeren hoofdzakelijk in het Zuidelijk en Westelijk deel van Turkije Istanbul, Antalya, Izmir, Ankara, Mugla en Bursa.


Verdeling over de landen:

Duitsland        506 bedrijven

Engeland        200 bedrijven

Nederland       193 bedrijven

USA              154 bedrijven

Griekenland      80 bedrijven

Zwitserland      43 bedrijven


In totaal werd er voor 732,1 miljoen dollar in Turkije geinvesteerd.

Tot 31.12.2007 gerealiseerde investeringen kunnen voor 5 jaar op steun rekenen. Na afloop van de investering wordt deze steun verleend.
 

Terug   

 
 

 
  Belasting


Belasting

Het turkse belastingsysteem heeft een versplinterd karakter.


Loonbelasting

Het loonbelastingtarief beweegt zich tussen de 15 en 40% naar gelang de hoogte van het jaarinkomen. De looninkomsten van medewerkers van een bedrijf dat in aangewezen vrijhandelszone (zie onder) aktief is, zijn door de wet op de vrijhandelszones tot 31.12.2008 van loonbelasting vrijgesteld.


Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen moeten evenals kapitaalmaatschappijen belasting betalen volgens de regels van de vennootschapsbelasting (KURUMLAR VERGİSİ KANUNU).

De effectieve vennootschapsbelasting bedraagt 33%, bestaande uit een wettelijke aanslag van 30%, vermeerderd met een 10% verhoging.

Volgens de wet op de inkomstenbelasting worden ondernemers met een vestiging in Turkije belast voor hun wereldwijd behaalde winst (het principe van het wereldinkomen). De persoonsbelasting in vennootschappelijke verband gebeurt steeds vaker in toepassingsverordeningen, richtlijnen en beschikkingen.

Een bijzonderheid van het Turkse recht is verder de aansprakelijkheid van de vennoten, in verhouding (niet in omvang) tot zijn aandeel, voor vorderingen van de belasting in geval van failisement van de onderneming.


Omzetsbelasting

De omzetsbelasting (KATMA DEĞER VERGİSİ) belast het eindprodukt volgens het in alle fasen belasting-systeem en wordt in iedere fase van de produktie geheven, bijvoorbeeld bij dienstverlening.
Daarbij heeft de ondernemer het voorheffingsrecht. Het voorheffingsrecht geeft echter geen uitbetalingsaanspraak tegenover de belastingdienst, maar levert een tegoed op zijn belastingskonto. Dit tegoed wordt aan het eind van het jaar verrekend met de omzetbelasting die aan de belasting betaald moet worden. Juist in de aanvangsfase kan dit een aanmerkelijke last zijn, zolang de uitgaven niet door inkomsten gedekt zijn.

De toegevoegdewaarde- of omzetbelasting bedraagt 18%. Agrarische produkten zijn evenals tijdschriften, kranten en soortgelijke publicaties onderworpen aan het laagste tarief van 1%. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ter bevordering van de export vrijstellingen van de omzetbelasting mogelijk, hetgeen in het bijzonder voor buitenlandse ondernemers van belang kan zijn.


Belasting voor bank- en verzekeringsdiensten

Deze belasting (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ) werd in 1956 ingevoerd (Gesetz Nr. 6802). Deze belasting geldt voor dienstverlening en daarmee verbonden vergoedingen voor banken, financiele dienstverlenings- en verzekeringsbedrijven. Het tarief bedraagt 15%.


Onroerend goedbelasting

De wettelijke grondslag voor deze vorm van belasting is (EMLAK VERGİSİ KANUNU) de onroerend goedbelastingswet van 1970. De wet werd in 1998 en 2002 op veel wezenlijke punten veranderd. De onroerend goedbelasting (EMLAK VERGİSİ) bestaat in Turkije uit twee soorten, namelijk de gebouwenbelasting (BİNA VERGİSİ) en de grondbelasting (ARAZİ VERGİSİ), waarvan de inkomsten naar de gemeentes gaan. In Turkije wordt bovendien bij koop en verkoop van onroerend goed een overdrachtsbelasting van 3,3 % geheven, die voor de helft door de verkoper en koper betaald moeten worden.

Daarbij wordt als maatstaf genomen de koopprijs van het objekt zoals het in het koopverdrag vermeld staat. De belasting wordt opeisbaar, zodra de koop afgesloten is.
Ook de Nederlandse belastingdienst heeft belangstelling voor onroerend goed inTurkije. Zij wil weten hoe het gefinancierd is. In de praktijk bestaat er nog geen direkte informatieuitwisseling, tussen Turkse en Nederlandse belastingdiensten. Huurinkomsten worden belast waar ze genoten worden.
 

Terug   

 
 

 
  Banken


Het Turkse bankenrecht is niet alleen interresssant voor prive inleggers, maar ook voor investeerders die met filialen van Turkse banken in het buitenland zaken doen.

Sinds 1999 is er in Turkije een nieuwe bankwet die inleggers beschermt tegen een bankfailisement.
Wezenlijke vernieuwingen bestaan uit de oprichting van een banktoezichthouder (BDDK). De verhouding tussen kredietvolume en eigen kapitaal is verbeterd. Grote kredieten mogen de 8% van het eigen kapitaal niet overschrijden. Preciese informatie hierover geeft u het Active team graag in een een persoonlijke afspraak met de betreffend bank.

Geef u in de zekere handen van het Active team en ook uw investeringen zullen snel vrucht dragen....
 

Terug   

 
 

 
  Wij helpen u bij

 
Wij helpen u bij

rechtsvragen en vertaling

bouw en planning

ligging en krediet

ondersteuning bij uw plannen

Uw zekerheid wordt door ons gewaarborgd door

gelicenseerde vergunningen

leidende aanwezigheid ter plaatse

know-how met jarenlange ervaring

een grote klantenkring

groot aanbod

een flexibel team, dat voor alle ideeen open staat

Investeerders in Turkije hebben een zeer aantrekkelijke markt, vooral door goede maatregelen ter bevordering van investeringen.


 

Terug   

 
 
    
 

 Copyright © 2003 - 2018  - Active Vastgoed  Alanya / Turkije   |  Impressum  |  SiteMap

Start Seite Top Zurück kontakt